Gdzie zarejestrować logo i nazwę firmy?

Czas czytania: ok. 10 minut

Jako przedsiębiorcy stajemy się właścicielami logo i nazwy firmy. Niestety, jeśli są one bardzo popularne, to często dochodzi do ich naruszeń. Dlatego też warto zainteresować się tym, jak i gdzie zarejestrować logo firmy i jej nazwę. W ten sposób objęte będą one ochroną, na podstawie której będziemy mogli dochodzić swoich praw w przypadku nadużyć. Przekonaj się, jak to zrobić!

Logo oraz nazwa firmy to najważniejsze elementy w „portfelu” każdego przedsiębiorstwa. Dzięki nim budowany jest wizerunek marki oraz jej rozpoznawalność wśród klientów. Z tego też powodu wielu przedsiębiorców, w miarę możliwości, monitoruje, czy nie dochodzi do nadużyć tych dwóch elementów. Zwłaszcza w przypadku konkurencji. Chociaż mogą się zdarzać także inne sytuacje. Wtedy też przedsiębiorcy chcą dochodzić swoich praw, jednak katalog możliwości jest w pewien sposób ograniczony. Wynika on głównie z kodeksu cywilnego czy też zapisów zawartych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. To często okazuje się za mało. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców decyduje się pójść nie o krok, a o kilka dalej. Rejestracja logo firmy i jej nazwy obejmuje je znacznie szerszą ochroną w ujęciu krajowym, europejskim, a także globalnym.

Jakie znaki towarowe mogą być zarejestrowane?

Chcąc zarejestrować logo i nazwę firmy, musimy je rozpatrywać w kategoriach znaków towarowych. Nie są to jedyne oznaczenia, jakie mogą podlegać ochronie. Katalog możliwości wskazuje Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.). Według niej znakiem towarowym może być: wyraz (również z nazwiskiem), litera, rysunek, cyfra, kolor, forma przestrzenna), a także dźwięk. Zatem zastanawiając się jak i gdzie zarejestrować logo firmy, warto rozważyć również inne oznaczenia, które mogą być dla nas ważne. Musimy jednak pamiętać, że muszą one spełniać znamiona znaku towarowego. Chodzi o zarabianie na nich oraz możliwości łatwego ich określenia. W przeciwnym razie rejestracja nie będzie możliwa.

Gdzie zarejestrować logo firmy i nazwę?

Rejestracja logo firmy i nazwy jako znaków towarowych jest bardzo polecana przedsiębiorcom. Przede wszystkim ze względu na ochronę prawną. Jednak warto tutaj także zwrócić uwagę na czynnik marketingowy. Zarejestrowane znaki towarowe opatrzone są odpowiednim znakiem ®. To z kolei wpływa na wizerunek marki, budując jeszcze większe zaufanie do niej wśród klientów.

Jeśli chodzi o zarejestrowanie logo firmy i nazwy to rozważyć musimy tutaj zakres naszych działań. Obowiązujące przepisy i normy prawne dają nam bowiem trzy możliwości. Rejestrację o zasięgu krajowym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, europejskim w EUIPO, czyli Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej, a także światowym poprzez WIPO – Światową Organizację Własności Intelektualnej. W tym ostatnim przypadku konieczne jest wzięcie pod uwagę, że nie we wszystkich krajach taka rejestracja zostanie przeprowadzona, a jedynie w tych, które należą do wspomnianej organizacji.

Uwzględnij klasyfikację nicejską

Zanim jednak przystąpimy do rejestrowania logo i nazwy firmy, trzeba zapoznać się z klasyfikacją nicejską. Dlaczego? Na jej podstawie będziemy musieli scharakteryzować usługi i towary, które oferuje nasza firma. Za ten katalog odpowiada Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Znajdują się w nim 34 klasy towarów oraz 11 klas usług. Wybranie odpowiedniej z nich jest ważne z uwagi na ochronę znaku towarowego w obszarze, do którego został zgłoszony.

Rejestracja logo i nazwy firmy w UPRP

Jeśli chcemy zarejestrować logo i nazwę naszej firmy w ujęciu krajowym, swoje kroki musimy skierować do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Na szczęście nie musimy robić tego dosłownie – istnieje możliwość przeprowadzenia procedury za pośrednictwem internetu.

Podstawą działań jest złożenie stosownego wniosku. Musi być w nim przedstawiony znak towarowy w odpowiedniej formie. Konieczne jest także określenie towarów i usług zgodnie z przytoczoną wyżej klasyfikacją nicejską. Na tym etapie niezbędne będzie również dokonanie opłaty. Jej wysokość zależna jest od sposobu złożenia wniosku. Jeśli zrobimy to w tradycyjnej (papierowej) formie, zapłacimy 450 zł. Kiedy jednak wybierzemy drogę cyfrową, czyli złożymy wniosek przez internet, opłata wyniesie 400 zł. Każdorazowe jego rozbudowanie o następną klasę towarową to koszt 120 zł. Do tego dochodzi opłata za złożenie oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa w wysokości 100 zł. Kiedy załatwiamy sprawę przez pełnomocnika, musimy również liczyć się z kosztem 17 zł opłaty skarbowej za taką czynność.

Po złożeniu wniosku Urząd Patentowy przyjrzy się naszemu zgłoszeniu. Na początku skontrolowane będą wszystkie czynności formalne. Sprawdzone zatem zostanie, czy złożyliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, a także, czy poprawnie wypełniliśmy wniosek. Ponadto, czy dokonaliśmy opłaty od jego złożenia. W razie konieczności zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków – wtedy trzeba pamiętać o przestrzeganiu terminu, który zostanie nam udzielony.

Urząd Patentowy w dalszych krokach ujawni nasze zgłoszenie. Następnie sprawdzi, czy nie ma żadnych przeszkód, aby znak towarowy został objęty ochroną. Jeśli takie nie występują, zgłoszenie pojawi się w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego momentu będzie biegł 3-miesięczny termin na złożenie sprzeciwu przez innych przedsiębiorców lub osoby.

Na sam koniec zostanie wydana decyzja, na podstawie której zgłoszony przez nas znak towarowy zostanie objęty prawem ochronnym. Oczywiście stanie się tak, o ile w ciągu 3-miesięcy od publikacji w BUP nikt nie zgłosi sprzeciwu. Prawomocna decyzja spowoduje zawarcie znaku towarowego w odpowiednim rejestrze.

Rejestracja logo i nazwy firmy w EUIPO

Procedura rejestracji logo i nazwy firmy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej w znacznej części przebiega podobnie. Różnica pojawia się jednak w kosztach takiego działania. W przypadku EUIPO opłata za rejestrację w jednej klasie wynosi 850 Euro. Zwiększa się ona o 50 Euro, gdy chcemy rozszerzyć katalog rejestracji o kolejną z nich (jeśli są one 3 lub więcej – koszt wynosi 150 Euro za każdą z nich). Jest to więc o wiele droższe rozwiązanie, niż na naszym rodzimym podwórku. Warto podkreślić, że powyższe kwoty wynikają z internetowej procedury. Kiedy wybierzemy papierową formę, opłata podstawowa wynosi 1000 Euro.

W pozostałym zakresie podejmowane będą działania takie same, jak w przypadku UPRP. Wniosek zostanie rozpatrzony – EUIPO sprawdzi wszelkie względy formalne, a także dokona tłumaczeń. Tutaj również zostanie udzielony 3-miesięczny termin na wniesienie ewentualnego sprzeciwu przez osoby trzecie. Jeżeli w tym czasie do niego nie dojdzie, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a fakt ten ogłoszony.

Rejestracja logo i nazwy firmy w WIPO

Trzecim miejscem, gdzie możemy dokonać zarejestrowania naszego logo i nazwy firmy, jest Międzynarodowa Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Tutaj jednak jest pewne ważne wymaganie. Nie możemy przeprowadzić tej procedury bez wcześniejszego zgłoszenia i zarejestrowania znaku towarowego na szczeblu krajowym. Co więcej, czynności przed WIPO dokonujemy za pośrednictwem UPRP.

Nasz wniosek zostanie przekazany do Biura Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. Zawrzeć w nim musimy dokładnie takie same informacje, jak w poprzednio omawianych przypadkach. Jednak musimy pamiętać, aby złożony wniosek był w języku angielskim lub francuskim. Opłata z tego tytułu wynosi 600 zł.

Podsumowanie

Wielu przedsiębiorców rozważa możliwość rejestracji logo firmy i jej nazwy. W ten sposób zostaną one zastrzeżone jako znaki towarowe. Procedurę taką można przeprowadzić w ujęciu krajowym, europejskim, a także światowym. Dzięki nim nasze logo oraz nazwa firmy będą objęte dodatkową ochroną, a w razie naruszeń, będziemy mogli podejmować odpowiednie kroki prawne w celu zadośćuczynienia lub naprawy szkód.

Jak przydatna była ta strona?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocen 4 / 5. Liczba ocen: 8

Jak dotąd brak ocen! Bądź pierwszą osobą, która oceni tę stronę.

Autor:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *