Klasyfikacja nicejska – klasyfikacja usług i towarów

Czas czytania: ok. 17 minut

Każdy, kto podejmuje się zarejestrowania znaku towarowego w Unii Europejskiej, powinien skorzystać z klasyfikacji nicejskiej. Dzięki precyzyjnemu wskazaniu informacji można uniknąć rozciągnięcia w czasie postępowania zgłoszeniowego. Klasyfikacja nicejska uznawana jest nie tylko przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, ale także państwa spoza niej. Dlatego też warto dowiedzieć się więcej o tym systemie, a zdobytą wiedzę wykorzystać do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia dotyczącego rejestracji znaku towarowego.

Klasyfikacja nicejska – co to jest?

Każde zgłoszenie w przedmiocie rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej, powinno zawierać informację o wybranej klasyfikacji nicejskiej. Określa ona Międzynarodową klasyfikację towarów i usług. System ten powstał na mocy Porozumienia nicejskiego zawartego 15 czerwca 1957 r. W późniejszych latach dokonywano rewizji klasyfikacji nicejskiej. Miało to miejsce w Sztokholmie 14 lipca 1967 r., a także w Genewie 13 maja 1977 r. Klasyfikacja nicejska określa rodzaje towarów i usług, a informacje te są niezbędne dla prawidłowego zarejestrowania znaku towarowego. Danymi tymi zarządza Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Bez wskazania klas, postępowanie może się przedłużyć – trzeba bowiem wskazać, jakiej klasy dotyczyć ma zabezpieczenie danego znaku, czyli w ramach jakich towarów lub usług będzie on wykorzystywany.

Przeczytaj także: Co to jest znaczek TM i czym się różni od symbolu R?

Klasyfikacja nicejska – ile pozycji zawiera?

Klasyfikacja nicejska jest bardzo rozbudowana. Składa się ona z 45 pozycji. 34 klasy dotyczą towarów, 11 zaś usług. Każda z nich opatrzona jest nagłówkiem. Dodatkowo w ramach wszystkich klas funkcjonują zestawy terminów, które precyzują, czego dotyczy każda z nich.

Zobacz również: Co to jest znak towarowy?

Klasyfikacja nicejska – jakie są klasyfikacje?

W ramach klasyfikacji nicejskiej wyróżnia się następujące klasy z nagłówkami:

Klasa 1

Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; Żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym; Mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe; Preparaty do hartowania i lutowania; Substancje do garbowania skór zwierzęcych; Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu; Kity i inne pasty do wypełniania; Kompost, nawozy; Preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce.

Klasa 2

Farby, pokosty, lakiery; Środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno; Koloranty, barwniki; Tusze do drukowania, znakowania i rytowania; Żywice naturalne w stanie surowym; Metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce.

Klasa 3

Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe; Nielecznicze środki do czyszczenia zębów; Produkty perfumeryjne, olejki eteryczne; Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania.

Klasa 4

Oleje i smary przemysłowe, wosk; Smary; Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; Paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe; Świece i knoty do oświetlenia.

Klasa 5

Produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne; Środki sanitarne do celów medycznych; Dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt; Suplementy diety dla ludzi i zwierząt; Plastry, materiały opatrunkowe; Materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne; Środki odkażające; Środki do tępienia szkodników; Fungicydy, herbicydy.

Klasa 6

Metale nieszlachetne i ich stopy, rudy; Materiały metalowe do celów budowlanych; Przenośne metalowe konstrukcje budowlane; Przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych; Drobne wyroby metalowe; Pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu; Kasy pancerne.

Klasa 7

Maszyny, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo; Silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); Mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); Narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne; Inkubatory do jaj; Automaty sprzedające.

Klasa 8

Narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym); Sztućce; Broń boczna, z wyjątkiem broni palnej; Ostrza (maszynki do golenia).

Klasa 9

Urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych; Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej; Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych; Nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych; Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; Kasy rejestrujące, urządzenia liczące; Komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe; Skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego; Urządzenia do gaszenia ognia.

Klasa 10

Urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne; Protezy kończyn, oczu i zębów; Artykuły ortopedyczne; Materiały do zszywania stosowane w chirurgii; Urządzenia terapeutyczne i pomocnicze dostosowane do osób z niepełnosprawnością; Urządzenia do masażu; Urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami; Urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną.

Klasa 11

Urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych.

Klasa 12

Pojazdy; Urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.

Klasa 13

Broń palna; Amunicja i pociski; Materiały wybuchowe; Sztuczne ognie.

Klasa 14

Metale szlachetne i ich stopy; Wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne; Przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne.

Klasa 15

Instrumenty muzyczne; Statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych; Batuty dyrygenckie.

Klasa 16

Papier i karton; Druki; Materiały introligatorskie; Fotografie; Artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli; Kleje do celów biurowych lub domowych; Materiały do rysowania i materiały dla artystów; Pędzle do malowania; Materiały szkoleniowe i dydaktyczne; Arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania; Czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego.

Klasa 17

Nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów; Tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji; Materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne; Elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe.

Klasa 18

Skóra i imitacje skóry; Skóry zwierzęce; Walizki i torby; Parasolki i parasole; Laski; Bicze, uprzęże i wyroby rymarskie; Obroże, smycze i ubrania dla zwierząt.

Klasa 19

Materiały, niemetalowe, do użytku w budownictwie; Rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie; Asfalt, smoła i bitumy; Budynki przenośne, niemetalowe; Pomniki niemetalowe.

Klasa 20

Meble, lustra, ramki obrazów; Pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu; Nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa; Muszle; Pianka morska; Żółty bursztyn.

Klasa 21

Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego; Przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek; Grzebienie i gąbki; Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich); Materiały do wytwarzania pędzli; Sprzęt do czyszczenia; Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie; Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne.

Klasa 22

Liny i sznury; Sieci; Namioty i plandeki; Markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych; Żagle; Torby do transportu i przechowywania materiałów luzem; Materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych; Nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki.

Klasa 23

Przędza i nici dla włókiennictwa.

Klasa 24

Tekstylia i imitacje tekstyliów; Bielizna stołowa i pościelowa; Zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych.

Klasa 25

Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

Klasa 26

Koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne; Guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły; Sztuczne kwiaty; Ozdoby do włosów; Sztuczne włosy.

Klasa 27

Dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg; Draperie ścienne, nietekstylne.

Klasa 28

Gry, zabawki i przedmioty do zabawy; Sprzęt do gier wideo; Artykuły gimnastyczne i sportowe; Ozdoby choinkowe.

Klasa 29

Mięso, ryby, drób, dziczyzna; Ekstrakty mięsne; Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; Galaretki, dżemy, kompoty; Jaja; Mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne; Oleje i tłuszcze jadalne.

Klasa 30

Kawa, herbata, kakao i ich substytuty; Ryż, makaron i kluski; Tapioka i sago; Mąka i produkty zbożowe; Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze; Czekolada; Lody, sorbety i inne jadalne lody; Cukier, miód, melasa (syropy); Drożdże, proszek do pieczenia; Sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone; Ocet, sosy i inne przyprawy; Lód [zamrożona woda].

Klasa 31

Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury; Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona; Świeże owoce i warzywa, świeże zioła; Naturalne rośliny i kwiaty; Cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia; Żywe zwierzęta; Żywność i napoje dla zwierząt; Słód.

Klasa 32

Piwo; Napoje bezalkoholowe; Wody mineralne i gazowane; Napoje owocowe i soki owocowe; Syropy i inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych.

Klasa 33

Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa; Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów.

Klasa 34

Tytoń i substytuty tytoniu; Papierosy i cygara; Papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy; Przybory dla palaczy; Zapałki.

Klasa 35

Reklama; Zarządzanie, organizacja i administrowanie działalności gospodarczej; Prace biurowe.

Klasa 36

Usługi finansowe, monetarne i bankowe; Usługi ubezpieczeniowe; Usługi związane z majątkiem nieruchomym; Usługi w zakresie nieruchomości.

Klasa 37

Usługi budowlane; Usługi instalacyjne i naprawcze; Prace wydobywcze, odwierty ropy naftowej i gazu.

Klasa 38

Usługi telekomunikacyjne.

Klasa 39

Transport; Pakowanie i składowanie towarów; Organizowanie podróży.

Klasa 40

Obróbka materiałów; Recykling odpadów i śmieci; Oczyszczanie powietrza i oczyszczanie wody; Drukowanie; Konserwowanie napojów i żywności.

Klasa 41

Nauczanie; Kształcenie; Rozrywka; Działalność sportowa i kulturalna.

Klasa 42

Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; Analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego; Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania; Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.

Klasa 43

Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; Tymczasowe zakwaterowanie.

Klasa 44

Usługi medyczne; Usługi weterynaryjne; Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt; Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

Klasa 45

Usługi prawne; Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia; Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób; Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi serwisów społecznościowych online; Usługi pogrzebowe; Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców.

Ten artykuł też Cię może zainteresować: Gdzie zarejestrować logo i nazwę firmy?

Klasyfikacja nicejska – jak znaleźć właściwą klasę?

Powyżej wskazane pozycje klasyfikacji nicejskiej są dodatkowo rozbudowane. Żeby znaleźć odpowiednią klasę, można skorzystać z wyszukiwarki TMclass. Jest ona dostępna w wielu językach (w tym również po polsku). Po wybraniu odpowiedniego, a także wpisaniu terminu, zaprezentowane zostaną propozycje klas. Informacje te można wykorzystać do uzupełnienia dokumentów potrzebnych do zarejestrowania znaku towarowego.

Klasyfikacja nicejska – o czym pamiętać podczas zgłoszenia?

Dzięki klasyfikacji nicejskiej możliwe jest określenie, w ramach jakiego rodzaju towarów i usług wykorzystywany będzie konkretny znak towarowy. Należy przy tym pamiętać, żeby we właściwy sposób wypełnić odpowiednie formalności. Konieczne jest wskazanie w nich pozycji z klasyfikacji nicejskiej, biorąc jednocześnie pod uwagę teraźniejszość, jak i przyszłość. Biznes może z czasem rozszerzyć swoją działalność, a chęć dalszego zastrzeżenia znaku towarowego wiąże się z ponownym składaniem dokumentów i prowadzeniem postępowania.

Wybierając klasy z klasyfikacji nicejskiej, warto również wskazać ich właściwą ilość. Po zakończeniu postępowania nie jest możliwe ich rozszerzenie, a jedynie ograniczenie. Od liczby wskazanych klas zależna jest ostateczna opłata związana z zarejestrowaniem znaku towarowego.

Sprawdź również: Co to jest reklama?

Podsumowanie

Klasyfikacja nicejska zawiera w sobie 45 klas dotyczących towarów oraz usług. Umożliwia ona sprecyzowanie prowadzonej działalności, celem wykorzystania tych informacji we wniosku o zarejestrowanie znaku towarowego. Podając klasy w dokumentacji, można je potem ograniczyć. Nie jest jednak możliwe ich rozszerzenie – takie działanie wymaga złożenia nowego wniosku.

Jak przydatna była ta strona?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba ocen: 1

Jak dotąd brak ocen! Bądź pierwszą osobą, która oceni tę stronę.

Autor: