Jak przygotować plik do druku?

Zasady ogólne:

Najważniejsze informacje!

 • Pliki do druku powinny być dostarczone w postaci pliku PDF. Pliki dostarczane w innych formatach oceniane są przez nas indywidualnie.
 • Wszystkie strony projektu muszą posiadać ten sam format i taką samą orientację.
 • Stosuj przestrzeń kolorów CMYK
 • Pliki powinny posiadać spady (po 3 mm z każdej strony)

Format dokumentu i standardy

 • Gotowe pliki do druku zapisz najlepiej w PDF (PDF/X-4 lub PDF 1.6), TIFF, EPS.
 • Nie zalecamy zapisywania pliku w formacje JPG, który jest formatem stratnym i  bezpowrotnie traci część danych zapisanych w pliku.  
 • Nie używaj wielu warstw w plikach PDF (treści opcjonalnej).
 • Warstwy nie powinny być zablokowane.
 • Zamień wszystkie elementy graficzne na spłaszczone mapy bitowe w celu uniknięcia konwersji i zmiany kolorów.
 • Orientacja stron musi być jednakowa dla wszystkich stron.

Głębia kolorów 

 • Należy stosować 8-bitową głębie kolorów CMYK. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w kolorystyce w przypadku zapisu w 16 lub 32 bitach.  

Rozmiar

 • Przygotuj projekt graficzny w ostatecznym rozmiarze brutto.
 • Projekt graficzny do druku powinien być przygotowany w skali 1:1.
 • Stosuj nasze makiety dostępne w wybranych produktach.
Obrazy i rozdzielczość

Obrazy i rozdzielczość

 • Zdjęcia i obrazy: minimum 300 dpi (zalecane 350 dpi).
 • Wizytówki: 300 dpi
 • Skala szarości: minimum 300 dpi.
 • Plakaty: minimum 150 dpi.
 • Druk wielkoformatowy: 72 dpi.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za przesłane projekty graficzne w niskich rozdzielczościach. 

Rozdzielczość bitmap

 • Kolor (CMYK) – 300 dpi
 • Skala szarości – 600 dpi
 • Czarno-białe – 1200 dpi
Spady i marginesy bezpieczeństwa

Spady i marginesy bezpieczeństwa

 • Obszar brutto – plik powinien zostać przesłany w formacie brutto, czyli z uwzględnieniem spadów po 3mm z każdej strony, np. dla wizytówki o wymiarach 90x50mm format brutto wyniesie 96x56mm. 
 • Obszar netto – linia cięcia – wszystko to co zostanie umieszczone za linią zostanie obcięte.
 • Obszar marginesu – wszystkie elementy, jak napisy i grafiki znajdujące się na projekcie powinny być odsunięte od linii cięcia minimum o 3mm. Dla projektów składanych (teczki,ulotki składane, katalogi) stosuj margines bezpieczeństwa również przy zagięciach.

Tło

 • Tło projektu graficznego powinno dochodzić do obszaru brutto. W przeciwnym razie na produkcie finalnym może pojawić się białe tło. 
 • Cienie oraz inne efekty przezroczystości powinny być scalone z tłem (spłaszczone) do bitmapy 300 dpi. 
 • Różnica kolorów tła i czcionki powinna być odpowiednia, np. jasne, cienkie czcionki na ciemnym tle, mogą powodować błędny wydruk.
Znaczniki i linie cięcia

Znaczniki i linie cięcia

 • Plik z projektem graficznym powinien być zapisany bez znaczników, linii cięcia, parserów i kostek kolorów.

Kolory

 • Pliki do druku z projektem graficznym powinny być przygotowane w trybie kolorystycznym CMYK, bez osadzenia profilii kolorystycznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne.
 • Wykorzystaj przestrzeń kolorystyczną CMYK lub skalę szarości. Inne przestrzenie barwne (np. RGB) będą automatycznie konwertowane do CMYK-a, z wykorzystaniem profilu ICC, co może spowodować rozbieżność kolorystyczną w finalnym wydruku. 
 • Maksymalne nasycenie: CMYK 280%. Ze względów technologicznych nie zalecamy stosowania apli ani większych obiektów w pełnym nasyceniu.
 • Dla czarnych jednolitych dużych powierzchni należy stosować “Głęboką czerń”. Efekt głębokiej czerni najlepiej jest uzyskać ze składowych CMYK: C – 30%, M – 30%, Y – 30%, K – 100%.
 • Czarne teksty i rysunki powinny być zbudowane z jednej składowej CMYK: C=0, M=0, Y=0, K= 100 nadrukowany “overprint”.
 • Nie wykonuj projektu w RGB, a następnie konwertuj na CMYK. Spowoduje to błędne zapisanie kolorów. 
Głęboka czerń

Czcionki

 • Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe (ścieżki) lub osadzone (zaszyte) w pdf (ang.: embed all fonts). Czcionki nie powinny mieć żadnych ograniczeń licencyjnych. Upewnij się, że kodowanie czcionek w przesyłanym pliku PDF jest poprawne. 
 • By uzyskać kolor czarny użyj 100% K.
 • Nie umieszczaj jasnych, cienkich czcionek na ciemnym tle. Zbyt cienkie czcionki mogą zostać zalane. 
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za projektu, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe. 
 • W przypadku czcionek nie stosuje się koloru “deep black”, czyli CMYK: C=30, M=30, Y=30, K=100, ponieważ może to generować błędny wydruk. Czarne czcionki powinny zawsze być zapisane w CMYK: C=0, M=0, Y=0, =100.

Nazewnictwo plików

 • W nazwach plików nie akceptujemy znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych \ / : * ? „” < > |.

Zdobienia – Złocenia, Srebrzenia, Lakier UV (jak powinna wyglądać maska)

 • Minimalna grubość linii: 0,2mm-0,3mm. 
 • Minimalny odstęp między literami: 0,5mm.
 • Minimalna czcionka: rozmiar czcionki nie powinien być mniejszy niż thin – 10 pkt, regular – 8 pkt, bold/black – 6 pkt.
 • Przesunięcia: przesunięcie między drukiem, a zdobieniem może wynieść +/- 1mm, należy unikać ścisłego pasowania elementów zdobienia z nadrukiem.
 • Maska: Elementy zdobione ( złocone, srebrzone, lakierowane UV) przygotuj jako plik wektorowy z zastosowaniem czarnego koloru – K=100% (C=0, M=0, Y=0, K=100%).
 • Pliki: należy przygotować wielostronicowy plik .PDF według schematu:

Projekt jednostronny z jednostronnym zdobieniem: 2 strony (1 strona oryginał, 2 strona maska). 

Projekt dwustronny z jednostronnym zdobieniem: 3 strony (1 strona awers oryginał, 2 strona rewers oryginał, 3 strona maska).
Projekt dwustronny z dwustronnym zdobieniem = 4 strony (1 strona awers oryginał, 2 strona rewers oryginał, 3 strona awers maska, 4 strona rewers maska).

Maska zdobienia

Zaokrąglone rogi

 • Istnieje możliwość wydruku projektów graficznych z zaokrąglonymi rogami. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt mailowy. 
Ramki blisko linii cięcia

Ramki blisko linii cięcia

W projektach graficznych nie stosuj ramek wokół strony. Tolerancja cięcia mechanicznego wynosi od 1-2 mm, co może spowodować asymetryczności projektu końcowego po przycięciu.

Overprint – nadrukowany – kiedy stosować?

 • Stosuj overptint tylko w przypadku koloru czarnego (aple i tekst).

Waga linii

 • Linie nie powinny być mniejsze niż 0,3 pkt. Wykorzystanie w projekcie graficznym zbyt cienkich linii może spowodować ich przerywanie lub mogą nie zostać wydrukowane. 

Druk białego koloru

 • Po przygotowaniu projektu graficznego do druku w CMYK utwórz nową warstwę o nazwie “White” i na niej umieść elementy, które mają być białe lub pod drukowane białą farbą podkładową. 
 • W celu zamówienia wydruku z białym nadrukiem skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę. 

Uszlachetnienie

 • Dla produktów z uszlachetnieniem jednostronnym stosujemy zasadę, że zostanie ono wykonane na pierwszej stronie. 

Strony

 • Stosujemy zasadę, że pierwsza strona jest stroną zewnętrzną, druga strona jest stroną wewnętrzną.
 • Plik z projektem graficznym np. wizytówki dwustronne powinien zostać przygotowany w formacie PDF, jako plik wielostronicowy. 
 • Dla wizytówek imiennych, dla każdego projektu należy przygotować oddzielny plik pdf.
 • Książka, katalog lub broszura – okładka i środek powinny być zapisane w oddzielnych wielostronicowych pdf-ach. 

Kierunek włókien papieru

 • Nie ustalamy kierunku włókien papieru. Decyzja o kierunku włókien papieru należy do drukarni i nie jest ustalana z zamawiającym. 

Produkty składane

 • W procesie produkcji produktów składanych np. ulotek, mogą powstać pęknięcia farby na grzbiecie. Zalecamy wybór zabezpieczenia w postaci uszlachetnienia np. folii.

Elementy projektu graficznego niepodlegające weryfikacji:

 • wielkość czcionek,
 • wakaty,
 • pasery: linie cięcia netto formatu strony,
 • ustawienia nadruku (overprint), 
 • nafarbienie,
 • ustawienie geometrii stron,
 • wielkość i poprawność spadów,
 • białe obiekty z parametrem overprint on, które mogą zniknąć.

Uwaga

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne przygotowane pliki do druku.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne przygotowane pliki do druku za pomocą oprogramowania CANVA oraz podobnych aplikacji przeglądarkowych.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne przygotowane projekty graficzne w programie Corel Draw i pliki PDF publikowane z programu Corel Draw.
 • Wszystkie pliki w formacie CDR będą automatycznie konwertowane do formatu PDF ze zmianą kolorystyki na CMYK, co może spowodować błędy w wydruku – zalecane jest przesłanie projektu w PDF.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za prace, w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją produktu. 

Nie wiesz jak przygotować plik do druku?

Zleć nam przygotowanie projektu graficznego lub skorzystaj z opcji sprawdzenia projektu i jego dostosowania.