Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy serwisu goodproject.pl (dalej „SERWIS”) zarządzanego przez:

Agencja Interaktywna MANLEY Mariusz Mańkowski z siedzibą w Warszawie
(ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa) który został wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) i któremu nadano numer NIP5662008658.

(zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”)

DANE OSOBOWE

W przypadku skorzystania z dostępnych na SERWISIE formularzy lub przesłania korespondencji na adres kontakt@goodproject.pl lub inny z domeny goodproject.pl  Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 • ADMINISTRATOR Twoich danych osobowych to: Agencja Interaktywna MANLEY Mariusz Mańkowski z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa)
 • Kontakt z ADMINISTRATOREM: We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się za pośrednictwem e-mail: kontakt@goodproject.pl, pisemnie: Agencja Interaktywna MANLEY, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

Podstawa i Cel do przetwarzania Twoich danych osobowych:

Państwa dane osobowe Administrator może przetwarzać w celach związanych z:

 • działaniami podejmowanymi na Państwa życzenie przed zawarciem umowy, w związku z zawarciem umowy, realizacją postanowień umowy i rozliczeniem realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której są Państwo lub możecie być stroną [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].
 • dochodzeniem roszczeń oraz dla celów dowodowych związanych z wykonywaniem umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
 • wypełnieniem obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego i rachunkowości [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]

Administrator ma możliwość przetwarzania Państwa danych na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

Jeżeli zaistniałaby potrzeba przetwarzania Państwa danych w celach innych, niż wymienione powyżej, zostaniecie o tym Państwo wcześniej poinformowani przez Administratora wraz ze wskazaniem podstawy prawnej dla takiego przetwarzania.

Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe:

Podmioty zapewniające obsługę księgową przedsiębiorstwa, podmioty zapewniające obsługę prawną przedsiębiorstwa, upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy, podmioty dokonujące przewozu produktu oraz świadczące obsługę płatności.

W każdym takim przypadku przekazanie Państwa danych nie uprawnia podmiotu będącego odbiorcą tych danych do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora.

Odbiorcami Państwa danych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, takie jak sądy lub organy ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli jednak miałoby dojść do takiego przekazania danych, Administrator poinformuje Państwa o tym zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

W sytuacjach, w których przetwarzanie danych będzie następować w wykonaniu prawnie przewidzianego obowiązku, okres przechowywania danych będzie wyznaczony w oparciu o odpowiednie przepisy prawa.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, Administrator będzie przechowywać Państwa dane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, dokonując okresowych przeglądów ich dalszej przydatności. W szczególności dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat w celu rozpoznania roszczeń lub zapewnienia Ci obsługi posprzedażowej.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda, to przetwarzanie będzie się odbywać do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

Twoje prawa, czyli przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają Państwo, iż Administrator podczas procesu przetwarzania Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Jak skorzystać z przysługujących Ci praw:

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: kontakt@goodproject.pl.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

  • podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne,
  • podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

Informacja o braku podania danych:

  • możemy odmówić złożenia oferty,
  • możemy odmówić zawarcia umowy.

ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

POLITYKA COOKIES

 • Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowe przesyłane do Ciebie przez serwer www. Ciasteczka są zapisywane i przechowywane na Twoich komputerach, tabletach, smartphonach lub podobnych urządzeniach.
 • Ciasteczka zawierają informacje o stronie, z której pochodzą, unikalny numer oraz ich czas przechowywania.
 • Ciasteczka służą nam do:
  • optymalizacji korzystania z SERWISU,
  • dostosowania zawartości stron do Twoich preferencji,
  • do statystyk (są one anonimowe).
 • W ramach SERWISU możemy stosować następujące rodzaje ciasteczek:
  • ciasteczka „niezbędne” do korzystania z serwisu (np.: uwierzytelniające pliki),
  • ciasteczka „od bezpieczeństwa” (np.: odpowiedzialne za wykrywanie nadużyć),
  • ciasteczka „od informacji” (np.: zbierające informacje o sposobie korzystania z SERWISU,
  • ciasteczka „od pamiętania” (np.: odpowiedzialne za zapamiętanie i Twoich ustawień w zakresie języka, regiony, rozmiaru czcionki etc.).
 • Korzystając z SERWISU wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.
 • Aby zrezygnować z korzystania z ciasteczek zmień ustawienia wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki (Edge, Chrome, Opera etc.) lub zaprzestań korzystania z SERWISU.

NARZĘDZIA

 • SERWIS wykorzystuje narzędzia zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA:
  • Google Analytics
  • Google Ads
 • SERWIS wykorzystuje narzędzia zapewniane przez Meta Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA (dawniej Facebook Inc.)
  • Facebook Pixel
  • Facebook Ads
 • SERWIS wykorzystuje narzędzia zapewniane przez Microsoft inc., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, United States.
  • Clarity
 • SERWIS wykorzystuje narzędzia zapewniane GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-387) przy ul. Arkońskiej 6/ A3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000942075, NIP: 9581468984.
  • getresponse.pl
 • SERWIS wykorzystuje narzędzia zapewniane przez Bitrix24 Ltd. Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS CENTER Egkomi,2406, Nicosia, Cyprus
  • bitrix24.pl
 • Korzystanie z tych narzędzi następuje w celu śledzenia i analizowania Twojego zachowania i działań podejmowanych na SERWISIE dla usprawnienia jego działania lub wyświetlania Ci spersonalizowanych reklam.
 • Narzędzia te mają dostęp do informacji związanych z Twoim korzystaniem z Serwisu, ale mają one charakter anonimowy i nie pozwalają one na ustalenie Twojej tożsamości.