Co to jest znak towarowy?

Czas czytania: ok. 7 minut

Współczesne przedsiębiorstwa bardzo często przepychają się łokciami, aby stworzyć swój niepowtarzalny znak towarowy. Najczęściej określają go jako logo. Przepisy prawa nie zamykają jednak drogi do określenia innych elementów jako znak towarowy. Tym sposobem można chronić markę w wielu obszarach. Co to jest znak towarowy? Jaki może być? Sprawdź w tym artykule!

W dzisiejszym świecie konkurencja między markami odbywa się na całkowicie innym poziomie niż jeszcze kilka-kilkanaście lat temu. Przyczynił się do tego rozwój internetu oraz technologii. Jednak niezmienna jest potrzeba wyróżnienia produktów danej marki na tle innych. Półki sklepowe przepełnione są bowiem podobnymi towarami. Co zatem zrobić, aby wybrać ten od firmy, którą konsument kojarzy? Owszem logo przychodzi jako pierwsze na myśl. Ale ono nie jest końcem możliwości. To, czym jest znak towarowy, może być ujmowane w rozmaity sposób. Dlatego też to on najczęściej wysuwa się na pierwszy plan, gdy mowa o walce o klienta. Znaczenie znaku towarowego jest bardzo szerokie, chociaż mogłoby się wydawać, że obwarowane przepisami prawa ma sporo ograniczeń. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Co to jest znak towarowy?

Na początku posłużymy się definicją, wynikającą z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.). Według niej  znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Ujmując trochę prościej powyższy zapis, możemy stwierdzić, że znak towarowy to charakterystyczny element, dzięki któremu potencjalni klienci będą mogli w łatwy sposób odróżnić produkty jednego producenta od drugiego. Jednak musi być on skonstruowany w taki sposób, aby dało się go umieścić w odpowiednim rejestrze. Powinien być zatem jasno określony, aby nie było wątpliwości co do jego ochrony. Co więcej, marka, która go zastrzeże, powinna na nim zarabiać – konieczne jest więc zachowanie jego komercyjnego charakteru.

Warto podkreślić również, że znak towarowy jest dobrem niematerialnym. Może być na niego udzielone prawo ochronne.

Jak znak towarowy działa na rzecz marki?

Powyżej wspomniane działanie znaku towarowego nie jest jedynym na rzecz marki. Wykorzystuje się go również jako element informujący o jakości danego produktu. Ponadto stosowany jest on w celach reklamowych.

Znaczenie znaku towarowego dla marki jest więc bardzo duże. Kiedy spojrzymy na niego z szerokiej perspektywy, zauważymy, że jest on bardzo pomocny w budowaniu wizerunku. Dzięki niemu klienci łatwo rozpoznają produkty naszej marki. Chwytliwe oznaczenia wkraczają wręcz do codziennej kultury, w ten sposób potęgując swoją moc i napędzając sprzedaż towarów. Za tym idą zyski dla właściciela produktu oraz znaku towarowego.

Co może być znakiem towarowym?

Bardzo często możemy spotkać się z przekonaniem, że znakiem towarowym powinien być znak graficzny. Tak naprawdę, to tylko jedna z możliwości. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.) wskazuje, że znakiem towarowym mogą być:

 • wyraz, włącznie z nazwiskiem,
 • rysunek,
 • litera,
 • cyfra,
 • kolor,
 • forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania,
 • dźwięk.

Dodatkowo dostępna jest także poniższa klasyfikacja znaków towarowych:

 • znak słowny (np. nazwa produktu, marki),
 • znak słowno-graficzny (np. logo),
 • znak graficzny (np. sygnet – element logo),
 • znak przestrzenny (np. opakowanie produktu),
 • znak pozycyjny (naniesienie znaku na produkcie),
 • deseń (powtarzające się elementy graficzne lub symbole),
 • kolor/kombinacja kolorów,
 • znak dźwiękowy,
 • znak ruchomy (np. animacja pozbawiona dźwięku),
 • znak multimedialny (obraz i dźwięk),
 • znak holograficzny (np. hologram),
 • znak inny (np. zapach).

Na co zwrócić uwagę tworząc znak towarowy?

Chcąc stworzyć znak towarowy marki, trzeba pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach. Określają one warunki, jakie musi spełnić oznaczenie, aby mogło być zakwalifikowane w prawidłowy sposób.

1.   Znak towarowy musi być niepowtarzalny

Podobnie, jak przy tworzeniu logo, musimy zwrócić uwagę, aby znak towarowy był niepowtarzalny. Nie może to być taki sam element, jaki stosuje konkurencja. Znak towarowy, zgodnie z przytaczaną wcześniej definicją, musi w jasny i klarowny sposób odróżniać się od innych.

2.   Znak towarowy nie może naruszać praw osób trzecich

Tworząc znak towarowy, należy pamiętać o dobrach innych osób. Nie może on naruszać żadnych ich praw, w tym osobistych oraz majątkowych.

3.   Znak towarowy nie może wprowadzać w błąd

Projektując znak towarowy, konieczne jest uwzględnienie jego wydźwięku i siły, jaką za sobą niesie. Tym samym oznaczenie nie może wprowadzać nikogo w błąd. Mowa, chociażby o jakości produktu, który jest opatrzony konkretnym znakiem.

4.   Znak towarowy nie może być sprzeczny z prawem

Istotne jest również to, aby znak towarowy był w pełni zgodny z obowiązującym prawem. Nie może naruszać żadnych przepisów.

Podsumowanie

Znak towarowy obecny jest w przestrzeni od bardzo dawna. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów może być nim logo, ale także animacja bez dźwięku, kolor, a nawet zapach. Tym samym marki, używające takich oznaczeń, wyróżniają swoje produkty na rynku, a także budują własny wizerunek.

Jak przydatna była ta strona?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocen 5 / 5. Liczba ocen: 6

Jak dotąd brak ocen! Bądź pierwszą osobą, która oceni tę stronę.

Autor:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *